สพม.14 ประชุมสรุปผลการติดตาม ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โควิด -19 จังหวัดพังงา

วันที่ 1 มิถุนายน 2563  ที่ห้องประชุมเขางุ้ม สพม.14 นายสามารถ  รังสรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) เพื่อวิเคราะห์ และสรุปผลจาการลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดจังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 18- 21 และ 29 พฤษภาคม 2563 และจัดทำรายงานเสนอ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานทราบ โดยนายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการดำเนินการ  เรวดี…ภาพ / ข่าว