สพม.36 ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการ สพฐ. ณ สพป.พะเยา เขต 1

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 และคณะ ร่วมให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการ สำนักงานคณะกรรมการการการศึกษาขั้นพื้นฐานณ ห้องประชุมดอยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 1 ซึ่งนำทีมโดย ดร. อโณทัย ไทยวรรณศรี รักษาการที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนังกานคณะกรรมการการศีกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ โดยมี นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นผู้นำเสนอข้อมูลการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ของโรงเรียนในสังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 36