สพป.เชียงราย เขต 2 ต้อนรับคณะกรรมาธิการฯ สิ่งแวดล้อมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเก็บข้อมูลงานวิจัยอาคารต้านแผ่นดินไหว โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว

พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก ประธานคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

พร้อมคณะมาเก็บข้อมูลงานวิจัยอาคารเรียนโครงสร้างเหล็ก 4 ห้องเรียน พร้อมอาคารเสริมประสบการณ์ (โรงอาหารพร้อมห้องสุขา) แบบต้านแรงแผ่นดินไหว โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว สพป.เชียงราย เขต 2 และประวัติความเป็นมาของ KU-SA-NO-NE (หมายถึงรากหญ้า) จำนวน 7,303,000 บาท (เจ็ดล้านสามแสนสามพันบาทถ้วน)

โดยมีนายคฑาสิทธิ์ เนื่องหล้า นายอำเภอแม่ลาว นายกมลไชย คชชา ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นายสุรศักดิ์ เบ็ญจพลาภรณ์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว และผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอำเภอแม่ลาว ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

เว็บเพจแอเรียทูโพสต์2