“Coaching Team” รองผอ.สพม.7 ครั้งที่ 1 (รอบ 3 เดือน)

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ดร.บุณยกุล หัตถกี รองผอ.สพม.7 เข้ารับการให้คำปรึกษา แนะนำการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ (Performance Agreement) ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 (รอบ 3 เดือน) ณ ห้องประชุมเพชรบูรพา สพป.สระแก้ว เขต 2 จ.สระแก้ว

 

ภาพข่าวจาก ปชส.สพป.สระแก้ว เขต 2