สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายค่าจ้างธุรการโรงเรียน และค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายค่าจ้างธุรการโรงเรียน และค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต โดยกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ และศูนย์ ICT สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ดำเนินการจัดประชุม เพื่อให้บุคลากรของโรงเรียนที่รับผิดชอบ มีความเข้าใจและปฏิบัติถูกต้องตามวิธีปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางที่ สพฐ.กำหนด