ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รับประเมินสัมฤทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่

>>>>>>วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 13:30น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ทุกกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3 ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับและเข้ารับ การประเมินสัมฤทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามข้อตกลง (MOU) ครั้งที่ 2 ในรอบ 6 เดือนหลัง โดยมีนายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว เป็นประธานกรรมการ ดร.อดุลย์ พรมแสง เป็นกรรมการ และนายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3