สพป.อุดรธานี เขต 3 จัดทำ MOU ผู้บริหารสถานศึกษาใหม่

15 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เป็นประธานในการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา (MOU)  และมอบนโยบายการจัดการศึกษา สำหรับผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายธีรกานต์ ทองสุมาตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสีนวล กลุ่มโรงเรียนบ้านดุง 4 และนายทองคำ โพธิ์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำน้ำทิพย์ กลุ่มโรงเรียนไชยวาน ณ ห้องประชุมสวดมนต์ไหว้พระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

https://photos.app.goo.gl/7FGSwfD123qh8iKc6

ปชส.สพป.อุดรธานี เขต 3/ข่าว