ผู้ว่าฯอุดร ตรวจเยี่ยม สพป.อุดรธานี เขต 3 ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น. นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการประชุม ติดตาม ตรวจเยี่ยม และรับฟังบรรยายสรุปการเตรียมความพร้อมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 แก่ผู้บริหาร สพป.อุดรธานี เขต 3 นายอำเภอหนองหาน ท้องถิ่นอำเภอหนองหาน ผอ.กลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ฯลฯ ในการจัดทำอ่างล้างมือ การจัดหาเครื่องวัดอุณหภูมิ การจัดหาหน้ากากอนามัย การจัดระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) การวางแผนการจัดการเรียนการสอน ฯลฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

เพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/a6X8eMizh8piDuyWA

ปชส.สพป.อุดรธานี เขต 3/ ข่าว