นิเทศการจัดการเรียนการสอนทางไกล ณ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นายอรรณพ  จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 และคณะ ลงพื้นที่นิเทศการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม  โดยมี นายสงกรานต์  บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม และคณะครูให้การต้อนรับ/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว