ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา ๑ ปี (Evaluation Team)

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ  ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๑๗ กลุ่มเครือข่าย  และบุคลากร สพป.ยโสธร เขต ๒  ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา ๑ ปี (Evaluation Team) โดยมี นายไพบูลย์  ศรีสุธรรม ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ เป็นประธานกรรมการ  นายวัชรโรจน์ ไชยพิเดช  อดีต ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 เป็นกรรมการ  นายเทวรัฐ โตไทยะ อดีต ผอ.สพป.สกลนคร เขต ๑  เป็นกรรมการและเลขานุการ  และ  นางดวงผกา สุชาติพงศ์ ผอ.กลุ่มบริหารบุคล สพป.นครพนม เขต ๑ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒

 

 

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ : ภาพ / ข่าว

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (see all)