สพป.พิษณุโลก เขต 2 ร่วมประกาศสงครามขยะจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.29 น. ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานเปิดงาน นำกล่าวคำปฏิญาณ “ประกาศสงครามขยะจังหวัดพิษณุโลก” ปล่อยขบวนรถรณรงค์ประกาศสงครามจังหวัดพิษณุโลก จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 อำเภอ 230 คัน ทั้งนี้ นางบุญญดา วงศ์สุวคันธ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมบุคลากร สพป.พิษณุโลก เขต 2 ข้าราชการทุกหน่วยงาน ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา กว่า 5,000 คน เข้าร่วมกิจกรรม  จังหวัดพิษณุโลก ตั้งเป้าหมายในปีงบประมาณ 2562 ปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องนำไปกำจัด ต้องลดลงอย่างน้อย 20% โดยมีมาตรการให้ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือคัดแยกขยะเปียก และมีการกำจัดในครัวเรือน ทุกสถานที่ราชการ ทุกภาคส่วน เพื่อให้จังหวัดพิษณุโลก สามารถลดปริมาณขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม น่าอยู่ น่าอาศัย