สพม.12 ออกตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียน “เปิดเรียนมั่นใจ ปลอดภัย COVID-19”

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการ สพม.12 ออกตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียน KICK OFF “เปิดเรียนมั่นใจ ปลอดภัย COVID-19” ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563