ที่ปรึกษาฯ สพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเปิดโรงเรียนวันแรกในยุค COVOD-19

สพป.สกลนคร เขต 1 ต้อนรับที่ปรึกษาฯ สพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเปิดโรงเรียนวันแรกในยุค COVOD-19

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ให้การต้อนรับ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVlD – 19) วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ร่วมติดตามการเปิดเรียนดังกล่าว
ทั้งนี้ ที่ปรึกษาฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร และโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ภาพ/ข่าว ดุสิดา พุทธิไสย  วิจักษณ์  อัศวาวุฒิ