ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 นำทีมผู้บริหารและข้าราชการในสังกัด รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 หยุดเชื้อเพื่อการศึกษา

จังหวัดสกลนคร ฉีดวัคซีนให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโควิด-19 เพื่อสร้างความมั่นใจ และเตรียมพร้อมเปิดเทอมใหม่
วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ในเขต อำเภอเมืองสกลนคร จำนวน 591 คน เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 (COVID-19) เพื่อให้มีภูมิคุ้มกัน COVID-19 เพื่อสร้างความมั่นใจ และเตรียมพร้อมเปิดเทอม ซึ่งการเข้ารับการฉีดวัคซีนในรอบแรกนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ได้รับการจัดสรรโควตาจากจังหวัดสกลนคร จำนวน 1200 คน โดยในพื้นที่อำเภอที่เหลือจะเข้ารับการฉีดวัคซีนในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 นี้ อีก 609 คน
ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ได้ตั้งจุดบริการน้ำดื่มให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้มารับบริการ และในการนี้นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครและศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร มาให้กำลังใจผู้มารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 (COVID-19) ณ หอประชุมจามจุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร