ร่วมต้อนรับ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรีและคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการ กองทุนการศึกษา

>>>>>>วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 9:00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย นายสมเกียรติ หนูแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางสาวณัฏฐณิชา หมั่นสกุล นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ร่วมต้อนรับ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรีและคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการ กองทุนการศึกษา พร้อมทั้งพบปะนักเรียนทุนพระราชทาน และรับฟังการจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ โรงเรียนบ้านสาเมาะ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส