สพม.36 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนประจำพักนอน ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนในสังกัด จ.พะเยา

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนประจำพักนอน ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม โรงเรียนขุนควรวิทยาคม และโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม จังหวัดพะเยา โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูล/น.ส.กาญจนา ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว