ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ เปิดการแข่งขันกีฬาสีนักเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาน้ำคำ คำไผ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๓๐  พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีนักเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาน้ำคำ คำไผ่  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  โดยมี นายบุญครอง  เสาประธาน   ประธานกลุ่มเครือข่ายฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน  ณ  โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ อำเภอไทยเจริญ  จังหวัดยโสธร

การจัดแข่งขันกีฬาสีนักเรียน ในครั้งนี้ มีโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย ฯ น้ำคำ คำไผ่ เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน ๑๐ แห่ง  โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสร่วมแข่งขันกีฬา เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ และมีพลานามัยที่สมบูรณ์  แข็งแรง  เสริมสร้างนักเรียนให้ห่างไกลจากยาเสพติด

ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒  กล่าวว่า  ขอให้นักกีฬาทุกคนได้ร่วมกันแข่งขันกีฬา ซึ่งจะทำให้ทุกคนเกิดประสบการณ์ด้านกีฬา และการออกกำลังกาย ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะ ขอให้นักกีฬาทุกคนจงภาคภูมิใจ ว่าเราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้ว เพราะจะทำให้ทุกคนได้รู้จัก คำว่า “น้ำใจนักกีฬา”

งานประชาสัมพันธ์  :  ภาพ / ข่าว

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2