สพม.14 ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563  นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 นำข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา วชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  วันที่ 28 กรกฎาคม 2563.  เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากร ร่วมเป็นจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม แสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม โดยมีกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล กล่าวคำสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯและกล่าวถวายพระพรชัยมงคล ร่วมลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14  หลังจากนั้นร่วมกันทำความสะอาดบริเวณสำนักงานทั้งด้านในอาคาร รอบๆอาคารสำนักงาน และ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดพังงา   เรวดี….ภาพ / ข่าว