นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานพิธีมอบโต๊ะ และโคมไฟอ่านหนังสือ ตามโครงการเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู เปลี่ยนที่อยู่เป็นห้องเรียน ณ โรงเรียนในสังกัด

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานพิธีมอบโต๊ะ
และโคมไฟอ่านหนังสือ ตามโครงการเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู เปลี่ยนที่อยู่เป็นห้องเรียน ณ โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์
และโรงเรียนดงพยอมหนองคูสามัคคีวิทยา  อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์

ช่อเอื้อง ชาสุนทร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑

Latest posts by ช่อเอื้อง ชาสุนทร (see all)