สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมบันทึกวีดีทัศน์เพื่อให้สัมภาษณ์การจัดกิจกรรม การเปิดอบรมการพัฒนาความรู้ ปีทองการพัฒนาภาษาไทย

3 สิงหาคม 2563 ดร.มโน  ชุนดี  ผอ. สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย ดร.อรวรรณ  ไอยราภิวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและบุคลากรทางการศึกษาร่วมบันทึกวีดีทัศน์เพื่อให้สัมภาษณ์การจัดกิจกรรมการเปิดอบรมการพัฒนาความรู้ ปีทองการพัฒนาภาษาไทย โครงการเทิดไท้องค์ราชันย์ ถวายองค์ราชา พัฒนาการอ่านเขียนเต็มร้อยปีทองการพัฒนาคุณภาพภาษาไทย พร้อมประกาศปฏิญญาปีทองการพัฒนาคุณภาพภาษาไทยและร่วมลงนามทำ MOU ปีทองการพัฒนาคุณภาพภาษาไทย 2563 กับผู้บริหารโรงเรียนของสพป.ลพบุรี เขต 2  ที่จะออกอากาศในวัน พุธ ที่ 5 สิงหาคม 2563 ในรายการพุทเช้าข่าว สพฐ. ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ