การอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยี (Digital Literacy) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นายสมหมาย โมฆรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยี (Digital Literacy) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” เพื่อพัฒนาทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยี (Digital Literacy) ในระบบการศึกษา ระหว่าง วันที่ 4-7 สิงหาคม 2563 โดยมีนายอดุลย์ ภูปลื้ม, รอง ผอ.สพป., ผอ.กลุ่มกลุ่มนิเทศติดตามฯ และศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นเกียรติในการอบรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี