สพป.ชลบุรี เขต 1 ตรวจนับจำนวนนักเรียน

วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจนับจำนวนนักเรียนออกตรวจนับจำนวนนักเรียนในชั้นเรียนเพื่อแสดงการมีตัวตนของนักเรียนที่ทำพร้อมกันทุกโรงเรียนใน สพป.ชลบุรี เขต 1 และทั่วประเทศ