สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ณ ห้องประชุมไชยชนะวดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันวางแผนการดำเนินการติดตามฯในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้น ปีงบประมาณ 2563 โดยมีคณะกรรมการฯร่วมประชุม จำนวน 60 คน ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

Latest posts by ประยูร พงษ์ประยูร (see all)