สพป.สระแก้ว เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทาน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักกรี จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันพุธที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ มอบหมายให้ นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต ๑ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทาน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักกรี จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมี นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจัหวัดสระแก้ว เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว