สพป.สระแก้ว เขต 1 ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2567 พร้อมด้วย นายพัฒนศักดิ์ เปลี่ยนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1