สพป.สระแก้ว เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 “Kick Off สุขาดี มีความสุข”

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2567 นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นายพัฒนศักดิ์ เปลี่ยนรัมย์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1 นางพรพนา บัวอินทร์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1 และว่าที่ ร้อยตรี สุขสันต์ จวงพลงาม รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1 นำผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน ร่วมทำพิธีเปิดโครงการ “สุขาดี มีความสุข” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 โดยมุ่งให้โรงเรียนในสังกัดมีห้องน้ำที่สะอาด สะดวก สบาย สุขลักษณะ สวยงาม มีความปลอดภัยต่อสุขอนามัยที่ดีของนักเรียน ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีจุดเน้นในเรื่องการเสริมสร้างความสุขและความปลอดภัยของสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว