ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติและมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณครูเดโช บุญชูช่วย

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พร้อมด้วย ดร.สารภี เจริญรบ รองผู้อำนวยการฯ ร่วมเป็นเกียรติและมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิคุณครูเดโช บุญชูช่วย ณ ห้องประชุมขุนพนมคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มูลนิธิคุณครูเดโช บุญชูช่วย มีความประสงค์ส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนที่มีความรู้ด้านภาษาไทยและศิลปะ เป็นปีที่ 8 โดยให้นักเรียนนำเสนอผลงานเพื่อขอรับทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ และมีนักเรียนส่งผลงานเข้ารับการพิจารณา จำนวน 35 ราย ได้รับทุน จำนวน 35 ทุนๆละ 3,000 บาท/2.000 บาท/และ 500 บาท ตามลำดับ ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร  ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

Latest posts by ประยูร พงษ์ประยูร (see all)