สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ประชุมบอร์ดบริหาร

             วันที่ 26 สิงหาคม  2563  เวลา 13.30 น.  นายสมพร  แปไธสง  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมบอร์ดบริหารของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  ประกอบด้วย  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  ผอ.กลุ่ม  ทุกกลุ่ม  และ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน  เพื่อแจ้งและหารือเกี่ยวกับข้อราชการต่างๆ  ให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่าง ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน   ณ   ห้องประชุม  2  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2