สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียนของโรงเรียน

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการครู และบุคลากรในสังกัด ร่วมกันติดตาม ในสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ตามมาตรการป้องกันตามแนวทางที่ สพฐ.มอบหมาย