ผอ.สพป.สราษฎร์ธานี เขต 2 รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผอ.สพท.ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 นายประทีป ทองด้วง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ประจำเขตตรวจราชการที่ 6 ณ โรงแรมเคพาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการประกอบด้วยว่าที่ร้อยตรีธนุ วงศ์จินดา ผอ.สตผ.สพฐ., นายบำรุง ฤทธิรัตน์ ผอ.สพป.กระบี่และนางอนงค์ เชาวนกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก สพฐ.ทำหน้าที่ประเมินผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 6 จำนวน 7 รายได้แก่ ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 และ เขต 3 , ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 และเขต 2 ,ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2และเขต 4 และผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 การประเมินดังกล่าวดำเนินการระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2561 ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

   

Latest posts by ประยูร พงษ์ประยูร (see all)