การนิเทศโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้  นางบุษกร เชื้อสีดา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯและคณะ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย โดยมี นายศิลป์ชัย มณีขัติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ และคณะครู ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล/น.ส.กาญจนา ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว