สพป.เชียงราย เขต 2 ประหยัดพลังงานดีเด่น 4 ปีต่อเนื่อง(พ.ศ.2557-2560)

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย(ขวา) มอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่มีผลการประหยัดพลังงานดีเด่น 4 ปีต่อเนื่อง (พ.ศ. 2557-2560) ให้กับนายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.ชร.2 ในการประชุมกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงรายในการประชุมกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด เชียงราย ครั้งที่ 11/2561 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย (ศิริพร/ภาพ-ข่าว)