นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 รับโล่เชิดชูเกียรติผู้สนับสนุนกิจการลูกเสือดีเด่น และเป็นหน่วยงานที่มีผลงานการบริหารจัดการลูกเสือดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2563 จาก นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 รับโล่เชิดชูเกียรติผู้สนับสนุนกิจการลูกเสือดีเด่น และเป็นหน่วยงานที่มีผลงานการบริหารจัดการลูกเสือดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2563 จาก นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรม M Garnd จังหวัดร้อยเอ็ด

นิษชนก อินอุ่นโชติ
Latest posts by นิษชนก อินอุ่นโชติ (see all)