กรรมการจากเขตตรวจนับยืนยันตัวตนนักเรียน โรงเรียนบ้านมังกาล่า อ.แม่สรวย จ.เชียงราย


นายภานุมาศ ยาไทยสงค์ ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.เชียงราย เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนที่มีตัวตนจริง นักเรียนจำนวน 106 คน ยืนยันมีตัวตนจริง ของโรงเรียนบ้านมังกาล่า ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โดยมีนางเจนจิรา ยะปะนันท์ ครู คศ.2 รักษาราชการแทน ผอ.โรงเรียนบ้านมังกาล่า ให้การต้อนรับ