ผอ.สนผ.สพฐ. ร่วมตรวจสอบจำนวนนักเรียนในสังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนฯ สพฐ. พร้อมด้วยนายประทีป ทองด้วง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ดร.สารภี เจริญรบ รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ลงพื้นที่โรงเรียนวัดตรณาราม อำเภอพุนพิน ร่วมติดตามตรวจสอบข้อมูลนักเรียนตามระบบรายงานข้อมูลนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีนางสุชัญญา แพเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ครู ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน ร่วมตรวจนับจำนวนนักเรียนดังกล่าว เพื่อกำกับ ติดตามข้อมูลจำนวนนักเรียนที่ถูกต้องและนำข้อมูลในภาพรวมของเขตพื้นที่การศึกษาฯ รายงานให้ สพฐ.ทราบต่อไป และในวันเดียวกันนี้ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ได้สั่งการให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนดำเนินการตรวจสอบและรายงานข้อมูล โดยแต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียนในแต่ละเครือข่ายฯเป็นตัวแทนเขตพื้นที่ในการตรวจนับนักเรียนร่วมกับโรงเรียน พร้อมกันทั้งเขตพื้นที่ฯ ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2