การสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษ ศูนย์ HCEC โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

วันที่ 30 สิงหาคม 2563 นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมด้วย นางบุษกร เชื้อสีดา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ และบุคลากรในสำนักงาน เข้าร่วมการสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรทางการศึกษาและครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ศูนย์ HCEC โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย / น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์/ข่าว