การประชุมส่งเสริมศักยภาพแกนนำเยาวชน ชมรม To Be Number 1

วันที่ 1 กันยายน 2563 นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดการประชุมส่งเสริมศักยภาพแกนนำเยาวชน ชมรม To Be Number 1 ณ ห้องประชุมสถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก มณฑลทหารบกที่ 37 ไชยนารายณ์ ริเวอร์ไซด์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 126 คน ซึ่งประกอบไปด้วย นักเรียนแกนนำชมรม To Be Number 1 จำนวน 59 คน ,อาจารย์ผู้รับผิดชอบ จำนวน 59 คน และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จำนวน 8 คน  / น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์/ข่าว