“พุธเช้า ข่าว สพฐ.”ครั้งที่ 32/2563

วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. นายวรพงษ์  สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นางพิฐชญาณ์ แก้วชุมพลกุล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรในสำนักงาน ร่วมประชุม “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”ครั้งที่ 32/2563 ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  เพื่อรับฟังข้อราชการ จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์/ภาพ/ข่าว