การนิเทศโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม

วันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. นายวรพงษ์  สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้  นางบุษกร เชื้อสีดา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม จังหวัดพะเยาโดยมี นายคมน์สิทธิ์ กันทาสุวรรณ์ ผู้อำนวยการ.โรงเรียนขุนควรวิทยาคม และคณะครูให้การต้อนรับและให้ข้อมูล  / น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์/ข่าว