สพป.พิษณุโลก เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานักเรียนระดับปฐมวัยอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์​ คณิตศาสตร์​ เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา​

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 ดร.วสันต์​  ปานทอง​ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการความร่วมมือของ สสวท.และ สพฐ.ในการพัฒนานักเรียนระดับปฐมวัยอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์​ คณิตศาสตร์​ เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา​  ปีการศึกษา2563 ด้วยระบบออนไลน์​ ณ​ ศูนย์การอบรมปลายทาง​ สพฐ.184 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12​ ​สพป.พิษณุโลก เขต 2