การนิเทศโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายวรพงษ์  สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้  นางบุษกร เชื้อสีดา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก  จังหวัดพะเยาโดยมี นายสิทธิชัย สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปงรัชดาภิเษก และคณะครูให้การต้อนรับและให้ข้อมูล /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์/ข่าว