สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

          วันที่ 31 สิงหาคม 2563  นายสำราญ  อยู่นาน  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีทางไกลเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  ซึ่งการประชุมนี้ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2563 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาการเรียนการสอนโดยการใช้ระบบเทคโนโลยีทางไกลเข้ามาช่วยในการจัดการศึกษา และลดความเหลื่อมล้ำของนักเรียน  กระจายความรู้สู่ท้องถิ่น ลดภาระครูในการจัดเตรียมรูปแบบการเรียนการสอนให้ตรงกับหลักสูตรและปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานอย่างยั่งยืน  ณ  ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2