สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

           วันที่ 1 กันยายน 2563  นายสำราญ  อยู่นาน  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ลงพื้นที่โรงเรียนในสังกัด  เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา  ระหว่างเปิดภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563  ตามนโยบายของ สพฐ. พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ  และให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครู  นักเรียน  ณ  โรงเรียนบ้านคลองตาหมื่น  โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ  โรงเรียนบ้านท่าสะตือ  โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร  และโรงเรียนบ้านหินเทิน