ประชุมการยกระดับการขับเคลื่อนงานแนะแนว ประจำปี 2563

วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานในการประชุมการยกระดับการขับเคลื่อนงานแนะแนว ประจำปี 2563 ณ โรงแรมแกรนด์วิสต้าเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  ร่วมกับ ชมรมครูแนะแนวจังหวัดเชียงราย และสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย โดยมี นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเป็นผู้กล่าวรายงาน และมีครูผู้สอนวิชาแนะแนวเข้าร่วมประชุม จำนวน 68 คน / น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว