ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการประเมินโครงการและกระบวนการมีส่วนร่วมของสถานศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ

วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นางโสภา ชวนวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมด้วย นางกุหลาบ ฮ่องลึก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และนายวรวิทย์ ขาวฟอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการประเมินโครงการและกระบวนการมีส่วนร่วมของสถานศึกษาตามมาตรฐานตัวชี้วัด การจัดการศึกษาทางไกล สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาโครงการตามพระราชดำริ สมเต็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 2- 4 กันยายน 2563 ณ โรงแรมคงการ์เดนท์วิวรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมี นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการประชุม และมี ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์  ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เป็นผู้กล่าวรายงานฯ / น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว