การนิเทศโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นายสุชาติ ราชคมน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษและคณะ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม จังหวัดเชียงราย โดยมี นายกุศล มีปัญญาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม และคณะครูให้การต้อนรับและให้ข้อมูล / น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว