นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรม พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เกี่ยวกับกฎหมาย วินัยและดำเนินการทางวินัย และการน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรม พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เกี่ยวกับกฎหมาย วินัยและดำเนินการทางวินัย และการน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้ถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายและจะได้ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในการศึกษาต่อด้านกฎหมายเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพด้านกฎหมายในอนาคตได้ ณ โรงแรม  M Grand จังหวัดร้อยเอ็ด

ติดตามภาพทั้งหมดได้ที่นี้ https://web.facebook.com/pg/roiet1.go.th/photos/?tab=album&album_id=159704749095832

นิษชนก อินอุ่นโชติ
Latest posts by นิษชนก อินอุ่นโชติ (see all)