สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาของรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 1)

ในวันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ผอ.กลุ่มสพป.ยโสธร เขต 2 และเจ้าหน้าที่สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาของรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 1) ณ ห้องประชุมศิริจันทร์โท โรงเรียนอุบลวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

โดยมีนายถาวร คณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ประธานกรรมการ

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 กรรมการ

นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผอ.สพม.29 กรรมการ

    

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (see all)