สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

         วันที่ 9 กันยายน 2563  นายสำราญ อยู่นาน รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  มอบหมายให้นางสมพร  คำพานุช  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ  ซึ่งการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการฯ วิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินโครงการตามกิจกรรมที่กำหนดและนำมาเป็นข้อมูลสารสนเทศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการต่อไป  ณ  ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2