โล่รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับทอง ลำดับที่ 1

วันที่ 10 กันยายน 2563 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์ กันทา ดร.สิทธิศักดิ์ เทพประสิทธิ์ นส.บุญครอง กุลดี รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านหนองขาว ที่ได้รับโล่รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน(ฉก.ชน) ระดับทอง ลำดับที่ 1  ในที่ประชุม ผอ.สพท และ รอง ผอ.สพท.ทั่วประเทศ จาก ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก